Knauf Knauf

Yangın Dayanımı

Weiter

Yangın BroşürüProjenizdeki taleplere en uygun sistem çözümleri!

Alçıpan® Bölme Duvar Sistemleri ile uygun kalınlıkta ve özellikte plakalar kullanarak 120 dakikaya kadar yangın dayanımı elde etmek mümkündür.

Knauf Alçıpan® Bölme Duvar Sistemleri akredite laboratuvarlar tarafından EN 1364-1 ve EN 1364-2 Standartları (yük taşımayan elemanların yangına dayanıklılık deneyleri) kapsamında test edilmekte ve EN 13501-2 Standardına göre bu deneylerden elde edilen verilere göre sınıflandırma yapılmaktadır.

Projenizde talep edilen yangın dayanım süresi için en uygun sistem çözümlerimizi incelemek için "Yangın Broşürü"müzü indirin!

Yangın Broşürü

Yangın Dayanımı

Alçıpan® bölme duvar sistemleri ile uygun kalınlıkta ve özellikte plakalar kullanarak 120 dakikaya kadar yangın dayanımı elde etmek mümkündür.

Yüksek değerlerde yangın dayanımı sağlanması istenen yerlerde Yangına Dayanıklı (FR) Alçıpan®, Diamant, Flameboard®, Fireboard veya Aquapanel gibi yangın dayanım değerleri arttırılmış plakalar kullanılmalıdır.

Özellikle yangın sistemleri için geliştirilen A1 sınıfı yanmaz malzeme olan Fireboard sayesinde yüksek yangın dayanımlarına ulaşmak mümkündür

Yangın Güvenlikli Yapı Tasarım Esasları

 • Yük taşıyan yapı elemanları, yangın anında tanımlanan minimum zaman aralığı boyunca fonksiyonlarını sürdürecek şekilde korunmalıdır,
 • Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
 • Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
 • Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
 • Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı; kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza İndirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

Yangın Dayanıklılık Süresi

Bir yapı bileşeninin ya da elemanının; yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruması “yangına dayanıklılık” olarak tanımlanır.

Yapı elemanları; özelliklerini korudukları süreye göre, yangın dayanıklılık sınıfları ile ifade edilirler

Yangın yönetmeliğinde ; Ek3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri tablosunda belirtildiği üzere;

Bir yapı elemanının yangına dayanım performansının karakterize edilebilmesi için kullanılan temel kriterler, aşağıda sıralanmıştır.

R: yük taşıma kapasitesi

E: bütünlük

I: yalıtım

Yangın dayanıklılık süresi; R, REI, RE, EI, E harflerinden sonra, dakika cinsinden performans süreleri 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 veya 360 olarak ifade edilir.

Örnek: 155 dakika yük taşıma kapasitesine, 80 dakika bütünlüğe ve 42 dakika yalıtıma sahip olan bir bina elemanı R 120 / RE 60 / REI 30 olarak gösterilir.

Yangın Testleri

...

Yangın dayanımı için en etkili ve ilk alınması gereken önlemler kuru yapı sistemleri gibi “pasif yangın” önlemleri olmalıdır. Knauf sistemlerinin yangın dayanım değerleri akredite laboratuvarlarda yapılan testler sonucuna göre belirlenir ve sertifikalandırılır.

Sistemlerle ilgili test sonuçları ve raporlar için bize ulaşabilirsiniz.

teknik@knauf.com.tr

Knauf Yangın Broşürü

....

Bu bölümde yangın sertifikaları ve yangın emniyetli sistemlerin en güncel bilgilerine ulaşabilirsiniz

Yangın kataloğumuzda en efektif ve en ekonomik pasif yangın dayanımı çözümlerini sunuyoruz. Bu katalog sayesinde yangın dayanımına sahip birçok detaya sahip olabilirsiniz. Özellikle bölme duvar, şaft duvarları, asma tavanların alttan veya üstten yangın dayanımları, boru vb. geçişleri, çelik kolon kirişlerin kaplanması, sıvanması, havalandırma ve kablo kanallarının korunması vb. kuru yapı sistemlerinin yangın dayanım performanslarının tamamını ve güncel birçok başka detayı bu katalogda bulabilirsiniz.

İndirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Knauf Yangın Broşürü

Knauf - yangından korunma partneri

Kuru Yapı ile Yangından Korunma

Alçı, A1 sınıfı yanmaz, mineral bir yapı malzemesidir. Bununla birlikte alçı sıva bileşimi özel bir önem taşır. Alçının kristal yapısında iki molekül su bulunmaktadır. 10 mm alçı sıvasında m² başına yaklaşık 2 litre su vardır.

Bunlar, yangın durumunda “yangın söndürücü su” olarak serbest kalır. Aşırı ısı durumlarındaysa açığa çıkan su buharı serinletici, alev geciktirici bir buhar örtüsü oluşturur. Bu da alevin ısı enerjisini alır ve sıcaklığın ilgili bölgede tüm süreç boyunca 100 °C'nin üzerine çıkmasını engeller. Yani alçı alevin yayılmasının yavaşlamasına aktif olarak katkıda bulunur.

Alçı kendini yangın koruyucu malzeme olarak kanıtlamıştır ve yapı elemanlarının yangın dayanımını sağladıkları için düzenli olarak uygulama alanı bulmaktadır.

Betonarme elemanlarda en basit yangın koruma kaplaması alçı sıva uygulanmasıdır. Alçı tabakası genel olarak bir taraftan beton kaplama ile birlikte donatılardaki hızlı sıcaklık artışını engeller ve diğer taraftan özellikle kirişlerde ve kolonlarda asgari kesit boyutlarını artırır.

Yüksek gereksinimler için özel ürünler

Knauf DF (GKF) tipi yangından koruma plakaları yangın durumunda alçı çekirdeğinin yapısıyla uyum sağlayan cam elyaf takviyesine sahiptir.

Knauf Fireboard, her iki yüzeyinde kağıt olmayan, cam elyaf şilte ile kaplı, 2 saate kadar yangın dayanımı sağlayan özel Alçıpan® çeşididir. Detaylı bilgi için Fireboard Teknik Föy ünü inceleyiniz.

Alçı sıvası ile yangından koruma

Binalardaki yangınlar yıllık çok büyük zararlara neden oluyor. Önleyici zarar azaltımı için bu nedenle yapısal ön koşullar oluşturulmalıdır. Bu arada örneğin DIN 1168 / DIN EN 13279-1 doğrultusundaki alçı sıvası gibi yanmayan yapı malzemelerinin kullanımı diğerlerinin yanında buna aittir.

Alçı - DIN 4102 doğrultusunda A1 yapı malzemesi sınıfındaki mineralli ve yanmayan yapı malzemesi.

Bu arada alçı sıva bileşimi özel bir önem taşır. Alçının kristal yapısında iki molekül su bulunmaktadır. 10 mm alçı sıvasında m² başına yaklaşık 2 litre su vardır. Yangın durumunda "söndürme suyu" olarak serbest kalır.

Serbest kalan su buharı soğutan, alev geciktirici, ilgili bölge içinde sıcaklığın 1000°C üzerine yükselmemesini sağlayan bir buhar sisi oluşturur. Yani alçı alevin yayılmasının yavaşlamasına aktif olarak katkıda bulunur.

Alçı kendini yangından koruma yapı malzemesi olarak kanıtlamıştır ve yapı bileşenlerinin yangına dayanımını iyileştirmek için düzenli olarak uygulama alanı bulmaktadır.

Beton yapı bileşenlerinde bir yangından koruma kaplamasının en basit şekli bir alçı sıvası tabakasının uygulanmasıdır.

Alçı tabakası beton kaplama ile birlikte donatılardaki çok hızlı sıcaklık artışını engeller ve özellikle kirişlerde ve kolonlarda asgari kesit boyutların artırır.

P IV harç grubunun alçı sıva harcı bu arada sıva tabanı ile veya olmadan uygulanabilir. Detayları DIN 4102-4 düzenler.

Sıva tabanı olmayan beton yapı bileşenleri üzerinde alçı sıvası

Sıva tabanı olmayan alçı sıvalarında sıvanın yapışması uygun bir alt tabaka veya ilave işlemler sayesinde sağlanır. Bu sağlanır, eğer sıva tabanı

a) DIN V 18550 doğrultusundaki gereksinimleri yerine getirirse,

b) DIN V 18550 doğrultusunda 5 mm kalınlığında tam örten bir kaba sıvayı içeriyorsa ve

c) betondan ve/veya aşağıdaki türde ara yapı bileşenlerinden oluşuyorsa:

• Alışılmış kalıpların kullanımı ile, örneğin ahşap kalıpların kullanımı ile, çelik kalıpların kullanımı ile veya plastik kaplı kalıp plakalarının kullanımı ile DIN 1045' e göre beton

• DIN 4158, DIN 4159 ve DIN 278'e göre ara yapı bileşenleri ile bağlantılı olarak DIN 1045' e göre beton

• Hafif agrega beton, örneğin Bimsbeton

• Gözenekli beton

Yanmayan sıva tabanına sahip beton üzerinde alçı sıvası

Yanmayan sıva tabanları üzerinde alçı sıvası aşağıdaki ön koşullar yerine getirilirse kullanılabilir:

a) Sıva tabanı korunan yapı bileşenine örn. vidalama veya kızakla bağlama sayesinde, aralık bırakan çelik rayların da yardımı ile yeterli derecede bağlanmış olmak zorundadır.

b) Sıva tabanının açıklığı ≤ 500 mm olmalıdır.

c) Sıva tabanının birleşme yerleri yaklaşık 10 cm bindirme payı ile uygulanmalıdır, tek tek sıva tabanı tel ile bağlanmalıdır.

d) Sıva sıva tabanının içine ≥ 10 mm nüfuz etmelidir.

Tuğla duvarlar, sütunlar ve kolonlar

Yangına dayanma sınıfının iyileştirilmesi için iki taraflı sıva yapılmalıdır. Yangına dayanma sınıfının iyileştirilmesi için sıva olarak DIN V 18550 doğrultusundaki PIV harç grubunun alçı sıvası kullanılabilir.

Yangından koruma tekniği bazındaki etkinliğin ön koşulu sıva tabanındaki yeterli yapışmadır. Buna, DIN V 18550 doğrultusundaki sıva tabanındaki gereksinimler yerine getirilirse erişilir.

Uygulanan tuğla duvarın, sütunların ve kolonların kalınlığına ve türüne bağlı olarak gerekli yangına dayanma sınıfı belirlenebilir. Detaylı bilgiyi DIN 4102-4 38'den 45'e kadar tablolarda verir.

Taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan ahşap duvarlar

Bunlar DIN 4102-4, bölüm 4.11'de EI 30-B yangına dayanma sınıfına kadar düzenlenmiştir. Bu arada en azından bir duvar DIN V 18550 doğrultusundaki PIV harç grubunun alçı sıvası ile ≥ 15 mm kalınlığında (DIN 4102-4, bölüm 4.11.4.1 c) sıvanmalıdır.

Ahşap yapı bileşenlerinin gerdirilmesi için örn. genişletilmiş nervür metal malzemeden yanmayan bir sıva tabanı kullanılmalıdır.

Çelik kirişler ve çelik kolonlar üzerinde alçı sıva

Alçı sıvaları yanmayan sıva tabanları üzerinde veya, izin alınması halinde, hatta yüksek yangına dayanma sınıfının sağlanması için direkt çelik üzerinde kullanılabilir.

Çelik parçaların korozyona karşı korunması gereklidir. Gerdirilmiş nevürlü metalden, gerdirilmiş metalden veya tel örgüden sıva tabanlarına sahip çelik kirişlerin sıva kaplamaları sıvanın sıva tabanı içine en azından 10 mm nüfuz edebilmesi için ara boşluk parçalarına veya aynı etkiye haiz benzerlerine olmak zorundadır. Sıva tabanları çelik kirişe yeterince sağlam tutturulmalıdır. Uygulamaya ait diğer detaylar DIN 4102-4, baskı 03.94, bölüm 6.2.2 (kirişler) veya 6.3.4 (kolonlar) normundan alınabilir.

Sıva kaplanmış çelik kirişlerin asgari kalınlıkları

DIN 18550-2 doğrultusundaki P IVa veya P IV b harç grubundan sıvanın kullanılması halinde sıva tabanının (gerdirilmiş nevürlü metal, gerdirilmiş metal veya tel örgü) mm olarak asgari sıva kalınlığı d, toplam sıva kalınlığı D ≥ d + 10 mm.

Sıva kaplanmış çelik kirişlerin asgari kalınlıkları

DIN 18550-2 doğrultusundaki P IVa veya P IV b harç grubundan sıvanın kullanılması halinde sıva tabanının (gerdirilmiş nevürlü metal, gerdirilmiş metal veya tel örgü) mm olarak asgari sıva kalınlığı d, toplam sıva kalınlığı D ≥ d + 10 mm.

Alçının yangındaki davranışı

Alçı yapı malzemeleri inorganik, yanmayan yapı malzemeleridir. Bunlar yangından korumaya ait klasik yapı malzemelerine dahildir. Yangına maruz kalmada iyi korunma etkisi öncelikle yaklaşık % 20 bağlanmış kristalize su içeriğine dayanmaktadır. Yangına maruz kalmada alçı sudan arınır, yani kristalize su buharlaşır. Enerji tüketilir ve ayrıca yangının ilerlemesi alev ile alçı yapı malzemesi arasında oluşan buhar sisi ile geciktirilir.

Kristalize suyun ısıtılması ve buharlaştırılması veya dışarı atılması için örn 15 mm kalınlığındaki cam plakada yakl. 8400 kJ tüketilir. Kristalize suyun yangından korunma tekniği bazlı etkisinin yanında sudan arınan alçı tabakası, sudan arındırılmamış alçıya nazaran daha düşük bir ısı transfer katsayısına sahip olduğu için ilave bir izolatör olarak etki yapar.

Örneğin Knauf GKF yangından koruma plakaları ek olarak alçı çekirdeğinin yapısal uyumunu sağlayan cam elyafları ile çekirdek takviyesine de sahiptir. Knauf Fireboard'da iki taraflı yüzey kaplama yanmayan cam elyaf nonwoven bir malzemeden oluşmaktadır. Elyaf takviyeli, yüksek katkılı alçı çekirdeği ile etkileşimde yüksek yangın zorlamaları için özel bir plaka ortaya çıkar.

Yapısal yangından koruma - yeni bulgulardan yenilikçi çözümler

Etkili yapısal yangından korumanın temeli nerdeyse doğada bulunur: Alçı. Bu, aşırı sıcaklığın etkisinde buharlaşan ve böylece yangının ilerlemesini geciktiren % 20 oranında kristalize su içerir. Ek olarak sudan arınan alçı tabakası sınırlayan mekanı koruyan bir izolatör olarak etki yapar.

Yapısal yangından koruma ve bunun sürekli iyileştirilmesi bizim için en üst seviyede önceliğe sahiptir. Bunun için yoğun bir şekilde geliştiriyoruz ve araştırıyoruz. Knauf ürünlerini ve sistemlerini yangına ve sıcaklığa dayanıklılık ve de stabilitesi konusunda test etmek için, en modern test standlarına ve laboratuvar teknolojisine yatırım yapıyoruz.

Knauf çalışanları dünya çapında yangına karşı güvenli yeni çözümleri geliştiriyorlar. Sonuç: İşlevselliği ve kalitesi en yüksek yapısal ve yasal gereksinimlere yeterli olan, güvenlikle ilgili konstrüksiyonlara ait ürünler. İç tasarımda ve ısı yalıtımlı ön cephede.

Öncü ürünler, kapsamlı servis

Milyonlarca yıl önce insan ateşten faydalanmayı öğrendi. 50 yıldan beri Knauf bina içindeki insanları ateşten korumaya angaje oldu. Yenilikçi ürünler ve sistemler ile, bina uzmanlarının bütünsel danışmanlığı ve desteği ile ve de pasif yangından korumayı daha etkin ve ekonomik olarak tasarlama tutkusu ile.

Giderek komplike hale gelen projeler ve yönergeler ile mimarlara,, yapı müteahhitlerine ve tedarikçilere olan gereksinim de artmaktadır. Knauf'un her gereksinim için uyan bir çözümünün olması çok daha iyidir. Örneğin iç tasarımda düşünülebilen her türlü uygulamanın gerçekleştirilmesine izin veren 120 üzerinde konstrüksiyon seçeneği için 25'ten fazla plaka tipine sahip bir ürün yelpazesi şeklinde. Veya bir ön cephede etkin bir yalıtımın yanında yangın durumunda en yüksek güvenliği sağlayan test edilmiş ısı yalıtım kompozit sistemi mantolama ile.

Knauf sizi yapısal güvenlik ve ekonomiklik bazındaki ideal konstrüksiyon seçeneklerinin seçiminde destekler. Anlaşılır ve kapsamlı teknik dokümanlar ile kanıtlanmış. Yapı projesinin profesyonel uygulamasına ve ikna edici dokümantasyonuna ait bağlayıcı bilgiler.

Yapısal yangından koruma sizi memnuniyetle aktif olarak destekleyeceğimiz geniş kapsamlı bir konudur. Detaylı bilgileri bu sayfalarda bulacaksınız

Knauf mantolama sistemi tüm gereksinimleri karşılar

Mantolama sistemi, yangına karşı koruma tekniği bazında özellikle kapsamlı bir şekilde test edilmiş ön cephe yalıtım sistemleridir. Isı yalıtım kompozit sistemlerinin yangına karşı davranışları alman normu DIN 4102-1'e göre veya Avrupa normu EN 13501-1'e göre sınıflandırılmıştır.

DIN 4102-1 ve DIN EN 13501-1 normlarına göre sınıflandırmalar yapı malzemelerinin yangına karşı davranışlarının kanıtlanması için temel ilke olarak alternatif olarak kullanılmıştır.Normal tutuşabilenden kesinlikle tutuşmayana kadar yangın davranışlarına ait gereksinimlerin tamamını yerine getirebilen resmi olarak onaylanmış Knauf mantolama sistemlerini teklif edebiliriz.

Yangın Seminerleri Yangın Seminerleri
Yangın dayanımı ve yönetmelikleri hakkında detaylı bilgi almak için bizden seminer talep edebilirsiniz.
Yaklaşan Seminerler Yaklaşan Seminerler
Yaklaşan yangın seminerlerimiz ile ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.

Önerilen Ürünler

 • Fireboard

  Fireboard

  Her iki yüzeyinde kağıt olmayan, cam elyaf şilte ile kaplı, 3 saate kadar yangın dayanımı sağlayan özel Alçıpan® çeşididir.
  Daha detaylı bilgi için ürün föyünü inceleyiniz.
  Fireboard
 • Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR)

  Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR)

  Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.
  Daha detaylı bilgi için ürün föyünü inceleyiniz.
  Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR)
 • Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan (WR-FR)

  Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR-DF)

  Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli, yoğunluğu arttırılmış Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.
  Daha detaylı bilgi için ürün föyünü inceleyiniz.
  Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR-DF)
 • Mouldboard Küfe,Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan (MWFR)

  Mouldboard Küfe,Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan (MWFR)

  Islak hacim ve nemli ortamlarda kullanılabilen, su iticilik ve yangına dayanım özelliği kazandırılmış, küf önleyici ve küfe karşı direnç sağlayan düzgün yüzeyli Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü yeşil arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır. Mouldboard Küfe, Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan® (MWFR)

Önerilen Sistemler

 • W112 Bölme Duvar Sistemi

  W112 Bölme Duvar Sistemi

  W112 Alçıpan® Bölme Duvar, tek dikmeli Duvar C Profili ve her iki tarafta en az 12,5 mm kalınlıkta çift kat Alçıpan® kullanılarak oluşturulan, içinde Duvar C Profil genişliğine göre uygun kalınlıkta yalıtım levhası bulunan duvar sistemidir. W112
 • K234 Bölme Duvar Sistemi

  K234 Bölme Duvar Sistemi

  K234 Fireboard Bölme Duvar, tek dikmeli uygun kalınlıkta Duvar C Profili ve her iki tarafta en az 12,5 mm kalınlıkta tek veya çift kat Fireboard kullanılarak oluşturulan, içinde uygun kalınlıkta yalıtım levhası bulunan duvar sistemidir. K234
 • K251 Şaft Duvarı Sistemi

  K251 Şaft Duvarı Sistemi

  K251 Fireboard Şaft Duvarı, genişlikte Duvar U ve sırt sırta sabitlenmiş çift Duvar C Profiller ile tek yüzden 30 mm kalınlığında tek kat Fireboard uygulanarak oluşturulan yangına dayanıklı şaft duvarı sistemidir. K251
 • W628F Şaft Duvarı Sistemi

  W628F Şaft Duvarı Sistemi

  W628F Fireboard Şaft Duvarı, 75 / 100 mm genişlikte Duvar U ve Duvar C Profiller ile tek yüzden 20 mm kalınlığında çift kat Fireboard uygulanarak oluşturulan yangına dayanıklı şaft duvarı sistemidir. W628F