Knauf Knauf

Sound Insulation Tool

Weiter

Sound Insulation BrochureBest system solutions for your project!

Increase in the number of tools causing noise such as electronic household goods and musical instruments and changing living habits in the dwellings has made us search for comfortable acoustics in quieter environments.

DEGA-German Acoustical Society has defined 7 different sound insulation class from F to A* for improving the standard (DIN 4109) defined for sound insulation in the dwellings in Germany. Sound insulation criteria demanded in design phase are identified thanks to these sound insulation classes offered by the society and expected comfortable living spaces can be created. These recommendations are the sound insulation values to be considered between the dwellings and the rooms inside the dwellings. Knauf offers alternative system solution based on each sound insulation class by changing the components such as profile type and thickness, Drywall®. In this way, designers may attain acoustic comfort they would like to achieve in the design by making use of the solutions offered by Knauf by benefiting from this classification as a sound insulation criterion.

Innovative systems of Knauf are much more advantageous compared to conventional systems. Despite being thinner, they offer better sound insulation values.

In order to find out the best system solution for your project's sound insulation demands, please click on the button below!

Sound Insulation Brochure

...

Sound Insulation Improvement

Knauf ön kabukları mevcut bileşenlerim ses yalıtımının hızlı bir iyileştirilmesine imkan verir - yeni, modern bir konut girişinde veya iki konut arasındaki ek ses yalıtımında. Kablo ve borular duvar boşluğu içine sorunsuz yerleştirilir. Yalıtılmış ön kabuklar bunun dışında ısı yalıtımı sağlar.

Ön kabuk masif duvar ile bir yay-kütle sistemi oluşturur. Ön kabukların konstrüksiyonuna göre ses yalıtımı önemli derecede iyileşir. Optimum bir sonuç için aşağıdaki temel ilkelere dikkat edilmelidir:

• ön kabuk kısmının masif duvardan yapı akustiği bakımından maks. ayrılığı

• bükülme esnekliğine sahip plakalar ile kaplama, boşluk derinliklerinin düşük rezonans frekanslarına uyumu

• boşluk kısmın açık gözenekli yalıtım maddeleri ile yalıtılması

İç bünyedeki kapsamlı testler, IBP Stuttgart (P-BA 237/2003e test raporu) ve MPA Braunschweig ( 2080/5723 raporu) testleri metal alt konstrüksiyona sahip Knauf ön kabukları için iyi ayrışma sayesinde DIN EN 12354-1 ek D normuna karşılık masif duvarların daha iyi ses yalıtım iyileştirme ölçüleri olduğu ortaya çıktı.

Sound technology concepts

Ses yalıtım ölçüsü R

Ses yalıtım ölçüsü bileşenlerin havadaki sesinin yalıtımını tanımlar. Özel işaretlerin veya indislerin konulması ile ses yalıtım ölçüsü farklılık gösterir: Sesin sadece test edilen bileşenlerden mi veya muhtemel yan yollar vasıtası ile mi aktarıldığına bağlı olarak.

Yan yollar vasıtası ile Yan yollar olmadan

"Yapı ses yalıtım ölçüsü" R', ilaveten kanat aktarımı veya diğer yan yol aktarımı için kullanılmaktadır.
Bunu yaparken aşağıdaki durumlar arasında bir ayırım yapılır:
• Tamamlanmış binalarda orada bulunan yan yüz veya yan yol aktarımı ile testeler, ölçüm DIN EN ISO 140-4 Aug. 98 versiyonuna göre.
"Laboratuvar-ses yalıtım ölçüsü" R, sesi sadece test edilen bileşen sayesinde aktarılması halinde, örn. bastırılmış bir yan yüzey aktarımına sahip test standında, ölçüm DIN EN ISO 140-3 Mart 2005 versiyonuna göre.
Değerlendirilmiş ses yalıtım ölçüsü Rw ve R’w
Değerlendirilmiş ses yalıtım ölçüsü bileşenlerin hava sesi yalıtımının tanımlanmasına ait tek rakamlı bir veridir. Üçüncü oktav filtre analizi yardımı ile ses yalıtım ölçüsünün belirlenmesine dayanır. Sayısal olarak Rw ve R’w DIN EN ISO 140 normuna göre ölçülmüş ve DIN EN ISO 717-1 normuna göre kaydırılmış bir referans eğrisi ile belirlenmiş ve 500 Hz'de okunmuş bir değerdir.
Değerlendirilmiş ses uzunlamasına yalıtım ölçüsü RL,w
Kuşatan bileşenler vasıtası ile ses aktarımının yalıtılması değerlendirilmiş ses yalıtım ölçüsü RL,w (indis "L") ile dB olarak tanımlanmıştır.
Kuru yapıda ( iskelet yapısı) ve karma yapı türlerinde (kuru yapı / masif yapı) ses uzunlamasına yalıtım ölçüsü RL,w genellikle 4 yan yüzü kapsamasında R'w değerinin hesaplanması için hesaplanır.
Bileşen parametreleri karşısında mekan parametreleri
En geç VDI 4100:2010 normunun uygulanması ile uzun süredir bilinen bileşen karakteristik parametreleri Rw ve Ln,w yanında yankılanma süresi bazlı mekan karakteristik parametreleri DnT,w ve LnT,w oluşturuldu. Bunların "yeni parametrelerin" Almanya'da uygulanmasına ait arka plan, iki mekan arasındaki ses yalıtımının artık sadece bileşen karakteristik parametrelerine indirgemek değil, bilakis ses yalıtımının mekan boyutlarına ve mekanların kullanımına bağlantılı olarak da tanımlamak olmalıydı. Bu düşünce DIN 4109:2006 norm taslağında ele alındı, bununla birlikte yine bazı haklı itirazlar nedeniyle iptal edildi.
Bileşen karakteristik parametreleri ile yankılanma süresi bazlı mekan karakteristik parametreleri arasındaki ilişkiyi aşağıdaki eşitlikler tarif etmektedir:
R ́w = DnT,w + 10*log(3,1*S/VE)
L ́n,w = L ́nT,w + 10*log VE -15 dB
İçeriği:
R ́w: dB olarak değerlendirilmiş yapı ses yalıtımı ölçüsü
DnT,w: dB olarak değerlendirilmiş standart ses seviyesi farkı
L ́n,w: dB olarak değerlendirilmiş norm darbe sesi seviyesi
L ́nT,w: dB olarak değerlendirilmiş standart darbe sesi seviyesi
S: m2 olarak ayrım yüzeyinin boyutu VE: m3 olarak alıcı mekanın hacmi

İzlenen mekanların ayrım yüzeyi ve mekan yüksekliğinin eşlenik boyutlarında 3,1 m bir mekan derinliğinde değerlendirilen yapı sesi yalıtımı ölçüsü değerlendirilmiş standart ses seviyesi farkına eşittir. Artan mekan derinliği (daha büyük hacım) ile gerekli yapı ses yalıtımı ölçüsü standart ses seviye farkına olan uyumlu tavsiyelerde veya tersinde azalır. Yani, artan hacımla ayıran bileşene talep, mekanda taşına ses enerjisi daha büyük bir hacme dağıldığı için azalır. Aşağıdaki tablo bu bağlantıyı grafiksel olarak göstermektedir.
m olarak mekan derinliği Gerekli R´w

3,1 m
≥ 59 dB (59 ± 0)
2,0 m ≥ 61 dB (59 + 2)
8,0 m ≥ 55 dB (59 - 4)
Benzer bir bağlantı değerlendirilmiş norm darbe ses seviyesi ile değerlendirilmiş standart darbe ses seviyesi arasında mevcuttur. Yakl. 32 m3 bir mekan hacminde Ln,w = LnT,w. Artan hacım ile ayıran bileşene ait talepler azalır veya aksi yönde gelişir.
m3 olarak mekan hacmi Gerekli L n,w

32 m3
≤ 44 dB (44 ± 0)
24 m3 ≤ 42 dB (44 - 2)
120 m3 ≤ 50 dB (44 + 6)

DIN 4109 (1989-11)

DIN 4109 normu konut odaları ve bekleme salonları için ses yalıtımının asgari gereksinimlerini tarif etmektedir. Bunun dışında gereken ses yalıtımının kanıtlanması için bir metodu da gerçekleştirmiştir. DIN 4109'a ait ek 1 ilgili gereksinimlerin yerine getirilmesi için uygulama örneklerini ve hava ve darbe sesi yalıtımının kanıtlanmasına ait hesaplama yöntemini içermektedir. Ek 2 planlamaya ve uygulamaya ait uyarılar, artan bir ses yalıtımına ait öneriler ve kişisel konut veya çalışma alanındaki ses yalıtımına ait tavsiyeler vermektedir.

Bilinmesi gerekenler: DIN normunun gereksinimi sağlığın korunması anlamında en azından yerine getirilmek zorunda olan asgari gereksinimleri sunmaktadır.

Asgari ses yalıtımı genellikle daha sonraki kullanıcıların beklentilerini. yerine getirmez. Ayrıca kullanıcılar ile planlayıcılar arasındaki yasal mücadelede alman mahkemeleri yönünden özellikle yüksek konfor taahhüdüne sahip binalarda DIN 4109 doğrultusundaki ses yalıtımının günümüzün teknolojisinin suçlanan ses yalıtımına karşılık olmadığı tahmin edilmiştir. Daha sonraki sürprizleri önlemek için, ses yalıtımı binanın kullanımına ve inşaatçıların arzularına bağlı olarak mutlaka yapıda taraf olanlar arasında mutlak ses yalıtım karakteristik değerleri ile özel hukuk kapsamında sözleşmeli olarak mutabık kalınmalıydı.

VDI 4100 (2012)

Yüksek binalarda, konutlarda ses yalıtımı, artan ses yalıtımına ait değerlendirme ve öneriler

VDI 4100 normu konutlardaki ve konut benzeri mekanlardaki artan ses yalıtımına ait gizlilik ve artan konfor anlamında tavsiyeleri içermektedir.

Kullanıma hazır tavanların havadan ve darbeden kaynaklanan sesin yalıtımı kaygan döşemeler veya diğer kaygan zeminler sayesinde her hangi bir asma tavan ile kombinasyon içinde önemli derecede etkilenir.

Konstrüktif olarak aşağıdaki Knauf konstrüksiyonları uygundur:

• Knauf tesviye şaplarından oluşan kaygan döşemeler, asgari kalınlık 35 mm

• Kuru alt zeminlerde kaygan prefabrik şaplar, 10 mm ahşap yumuşak elyaf tabakalı 18 veya 23 mm kalınlığında alçılı elyaf plakalardan oluşan Knauf Brio

• Alçıpan kaplamalı asılı veya konsollu asma tavanlar

Heat Insulation

Isı yalıtım kompozit sistemi WARM-WAND Plus sadece mükemmel bir ısı yalıtımı sağlamaz, aynı zamanda ses yalıtımı ve yangından korunmaya ait en yüksek talepleri, hem yeni binada hem de modernizasyonda, aynı anda yerine getirir.

Kendinizi etkin bir şekilde arzu edilmeyen gürültülere karşı koruyun: WARM-WAND Plus sistemi ile mekanlarınızdaki ses seviyesini düşürün - sakin bir yaşam atmosferindeki bir yaşam için. Ve olağanüstü yangından korunma özellikleri sayesinde aynı zamanda güvenli hissedersiniz. Bir ömür boyunca.

Refrakter dahil susturucu

Mineral ürünler olarak yalıtım plakaları MW Volamit 040, MW Yün 035, MW Yün 035 plus ve MW Yün 035 plus V mutlak şekilde yanmazdır. MW Yün 035 plus yalıtım plakası yakl. % 12 iyileştirilmiş ilave bir ısı yalıtımı ve bunun dışında + 16 dB'e kadar hava sesi yalıtımı iyileştirilmesi sunar.

You can view the proper systems below according to your project's sound insulation requirements.
System Profile Axial Spacing Board Type Wall Thickness(mm) Max. Hight
(m)
Insulation Board (mm) Sound Insulation (dB) Fire Rate (dk)
W112 DC 100 60 2x12,5mm Flex Gypsum Board 150 7,20 80 53 60
W152 DC 100 60 2x12,5mm Diamant 150 9,30 80 60 90
W142 DM 100 60 2x12,5mm Diamant 150 7,20 80 62 90
W362 DC 100 60 2x12,5mm Vidipan 150 10,00 100 62 120
W365 2xDC 100 60 2x12,5mm Vidipan 255 6,50 2x50 69 120
W112 DM 100 62,5 2x12,5mm Silentboard 150 7,20 80 70 90
W115 2xDC 100 60 2x12,5mm Diamant 255 5,50 2x80 71 120
W345 2xDM 75 60 3x12,5mm Vidipan 275 5,50 3x40 ≥77 120

Masif yapıya oranla kuru yapı bazı önemli avantajlara sahiptir

Tek tek bileşenlerin ve konstrüksiyonların bireysel kombinasyonları sayesinde hemen hemen gereksinimlerin hepsi bir bileşende yerine getirilebilir.

Yangına karşı yüksek koruma 90 dakikaya kadar yangına dayanım süresine sahip tavan konstrüksiyonları. 120 dakikaya kadar yangına dayanım süresine sahip duvar konstrüksiyonları, çelik kiriş ve çelik kolon giydirmeleri.

Esneklik

Kuru yapı sistemleri hızlı monte edilebilir ve sökülebilir. Daha sonraki kat planı tasarımlarının değişimlerine ve de yangından korunma ve ses yalıtımı gereksinimlerine hızlı ve kolay tepki verir.

Kuru yapı şekli Dolgu macununa kadar tüm malzemeler kur uygulanır. Böylece tamamen kuruması için uzun bekleme sürelerinin yerine getirilmesi zorunlu değildir.

Çalışma süresi tasarrufu Yapı süresinin komple prefabrik duvar ve tavan konstrüksiyonlarına varıncaya kadar yüksek prefabrikasyon derecesi sayesinde kısaltılması. Büyük yüzeyli kaplamalar montaj yapı sürelerini ilaveten kısaltmaktadır.

Daha düşük ağırlık Bir yapının toplam yükünün azaltılması. Taşıyıcı bileşenler böylece daha ince ve daha uygun maliyetli uygulanabilir.

Yüksek ses yalıtımı Yay-kütle prensibinin tutarlı uygulaması sayesinde daha ince duvar üstü monte edilen konstrüksiyonlar ile son derece yüksek ses yalıtım değerleri sağlanmalıdır. Aşağıdaki tablo hemen hemen eşlenik ses yalıtım değerlerinde kuru yapı konstrüksiyonlarını masif yapıya orantı içinde grafiksel olarak sunmaktadır

DEGA doğrultusunda ses yalıtım sınıfları

İç duvarlar

Mükemmel yapısal ve fiziksel özellikleri ve de diğer yapı şekillerine göre lojistik avantajları nedeni ile taşıyıcı olmayan bölme duvarlarının yeni montajında kolon duvarları, özellikle alçıpan kaplamalı metal kolon duvarlar özellikle uygundur.

Kolon duvarlarının ses yalıtımı esas olarak şunlardan etkilenir:

• Kabuk kısmının çıkarılması

Yapının plaka kütlesi Çok tabakalı kaplamalar sayesinde kolon duvarlarının tek kabuklu kaplamalara göre ses yalıtımı önemli derecede yükselir.

Boşlukların doldurulması Duvar boşluklarının açık gözenekli yalıtım maddesi ile doldurulması önemli bir etkiye sahiptir. DIN 4109, Ek 1 doğrultusunda sönümleme malzemelerinden birim uzunluk başına akım direncinin ≥ 5 kPa s/m² olması talep edilir. Bu koşul ham yoğunluğu ≥ 15 kg/m³ olan mineral ile yerine getirilir. Bu arada duvar boşluğunun en azından % 80'i yalıtkan madde ile doldurulmuş olmalıdır.

Kabuk kısımların mesafesi Kabuklar arasındaki mesafe ne kadar büyük olursa rezonans frekansı o kadar düşüktür ve kolon duvarlarının ses yalıtımı o kadar büyüktür.

Tavanlar

Kullanıma hazır tavanların havadan ve darbeden kaynaklanan sesin yalıtımı kaygan döşemeler veya diğer kaygan zeminler sayesinde her hangi bir asma tavan ile kombinasyon içinde önemli derecede etkilenir.

Konstrüktif olarak aşağıdaki Knauf konstrüksiyonları uygundur:

• Knauf tesviye şaplarından oluşan kaygan döşemeler, asgari kalınlık 35 mm

• Kuru alt zeminlerde kaygan prefabrik şaplar, 10 mm ahşap yumuşak elyaf tabakalı 18 veya 23 mm kalınlığında alçılı elyaf plakalardan oluşan Knauf Brio

• Alçıpan kaplamalı asılı veya konsollu asma tavanlar

Asma tavanlı masif tavanlar

Masif tavanların asma tavanlar ile tamamlanmasında özellikle bu önlem ile arzu edilen bu tavanın işlevinin, özellikle yangına karşı korunma ve ses yalıtımı gereksinimlerinin sağlanmasına, henüz planlama aşamasında dikkate alınmalıdır:

• Darbe sesinin iyileştirilmesi için kaygan şap yaş şap veya prefabrik şap olarak seçin

• Darbe sesinin ağırlıklı olarak iyileştirilmesi için -kaygan bir şekilde döşenmiş şap masif tavan üzerinde öngörülmüştür. Uygun tavan üst yapıları sayesinde 37 dB'e kadar bir darbe sesi azalımı sağlanabilir.

• Profesyonelce yürütülen asma tavanlar hem hava sesinin aktarılmasının önemli şekilde indirgenmesine hem de darbe sesinin aktarımına uygundur. Bir Knauf asma tavan ile sadece 60 mm bir askı yüksekliği ile hava sesi aktarımı 20 dB kadar azaltılabilir. Aynı zamanda 30 dB'e kadar bir darbe sesi azaltımına erişilir.

• Tavan boşluğunda elyaf yalıtım maddeleri maksimum ses yalıtımı için emici malzeme olarak düzenleyin

• Masif tavanın ve asma tavanın sızdırmazlığı iyi bir ses yalıtımı için ön koşuldur.

Sound Insulation Seminars Sound Insulation Seminars
We are organising seminars in order to give information about sound insulation and regulations. If you are interested, please contact us.
Upcoming Seminars Upcoming Seminars
To be informed about our upcoming seminars or make a reservation, please contact us.

 • Knauf Insulation

  Knauf Insulation

  Knauf Insulation is active in more than 35 countries with 30 manufacturing plants and over 5000 employees across the globe. The company, which is part of the German family-owned Knauf Group. Knauf Insulation
 • Insul

  AMF

  You can calculate the best sound absorbtion values for your designs by using this app. Room Acoustics

Recommended Products

 • Silentboard

  Silentboard

  Silentboard is a special gypsum board with highest sound insulation properties. Both faces are covered with brown paper.

  For further information, please view Silentboard technical data sheet.
  Silentboard
 • Diamant

  Diamant

  Special gypsum board with enhanced sound insulation, fire and moisture resistance, impact strength properties. Both faces covered with blue paper.

  For further information, please view Diamant technical data sheet.
  Diamant
 • Vidipan

  Vidipan

  Gypsum fibreboards with high sound insulation properties, containing cellulose additive created with gypsum fiber technology.

  For further information, please view Vidipan technical data sheet.
  Vidipan
 • DM Akustik Profil

  Wall MW Stud

  Galvanized lightweight steel section with special web design to achieve higher sound insulation values, is applied vertically for use in gypsum board partition wall and wall cladding systems.
  For further information, please view Wall MW Stud technical data sheet.
  Wall MW Stud